VALUE THROUGH ARCHITECTURE

Van de Kerckhove Architecten is zeer gedreven en heeft een ruime ervaring in uiteenlopende architectuuropdrachten: woningen & appartementen, utiliteitsgebouwen & kantoren, publieke gebouwen, interieur & design en dit zowel nieuwbouw als renovatie. De bewust gekozen diversiteit maakt van elke opdracht een nieuwe uitdaging. De ontwerpen ontstaan steeds in dialoog met de opdrachtgever, via een wedstrijdprocedure of een interactief studie- en groeiproces. De noden en wensen van de opdrachtgever worden vertaald in herkenbare en unieke realisaties, waarbij gericht onderzoek wordt verricht naar een vernieuwende vormgeving, eigentijds materiaalgebruik en een verfijnde detaillering.

We kaderen onze opdrachten ook steevast binnen een bredere ruimtelijke en maatschappelijke context, waarbij economische en ecologische aspecten niet veronachtzaamd worden. Het streven naar een samenspel van én balans tussen deze elementen maakt onze ontwerpen maatschappelijk verantwoord en relevant. De private en publieke gebouwen en ruimtes die we ontwerpen krijgen op die manier een eigen rol en betekenis in het sociaal-cultureel weefsel van de gebouwde of landschappelijke omgeving.

Met al onze opdrachten willen we eigentijdse antwoorden formuleren op de ruimtelijke behoeften van vandaag. We vertrekken daarbij vanuit een onderzoek naar de meest actuele thema’s, die binnen onze globale ontwerpvisie de grootste bekommernis wegdragen: duurzaam bouwen, zuinig omspringen met ruimte, grondstoffen en energie, efficiënt gebruik van beschikbare middelen, aanwending van nieuwe technologieën, de kwaliteit van de  publieke ruimte, zorg voor het historisch patrimonium, de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers, enz. Voor elke opdracht worden deze aspecten meegenomen, aangevuld en onderzocht vanuit de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever. Zij worden getoetst aan eerdere eigen ervaringen of ervaringen van anderen. Zij liggen aan de basis van elk concept, van elke schets of voorstel dat met de opdrachtgever wordt besproken.